× YIE HAKKINDA BAĞIŞÇILARIMIZ KAZANANLAR & KİTAPÇIKLAR MULTİMEDYA - FOTOĞRAFLAR - VİDEOLAR - SUNUMLAR - GERİ BİLDİRİM İLETİŞİM PROJE YÜKLE

YAPAY ZEKA İLE TJBOT'U KODLA!


TTGV olarak Yarını İnşa Et Programı kapsamında IBM ile iş birliği yaparak “Yapay Zeka ile TJBot'u Kodla!” projesini hayata geçiriyoruz.

YAPAY ZEKA İLE TJBOT'U KODLA PROJESİ

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde yer alan “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm” hedefine hizmet edebilmek amacıyla gerçekleştirilecek “Yapay Zeka ile TJBOT'u Kodla" projesi öncelikle lise öğretmenlerinin profesyonel ve teknik becerilerinin gelişimine yönelik bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.

‘Teknoloji Üreten Türkiye’ vizyonuna hizmet eden programlar yürüten Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), bu vizyonu gerçekleştirmek için gençleri geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçlayan Yarını İnşa Et Programı’nı yürütmektedir. Bu program kapsamında, TTGV ile ortak amaçlara sahip olan IBM Türkiye ile “Yapay Zeka ile TJBOT'u Kodla" projesinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

Başvuru yapacak katılımcılarda aranan başvuru kriterleri:

- Devlet lisesinde öğretmen olmak
- Bilişim alanında temel bilgi ve beceriye sahip olmak
- Yapay zekaya ilgili olmak